Általános szerződési feltételek (ASZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

/hatályos 2023. 03.15 napjától/

Szolgáltató adatai:

Cég név:

DEME d.o.o.  (turizam, trgovina i usluge)

Ügyvezető: 

Deme József (+36) 70 388  8772 (horvát nyelven is beszél)

Turisztikai menedzser, utazás szervező:

Bartalovics Gréta (+36) 70 360 6749 

Telephely, iroda: 

– Hr-23234 Vir, Prezida XIX .26 

Nyitvatartás:

– Telefonon előre egyeztett időpontban

IBAN:

– HR3624840081107061477

SWIFT (BIC) kód:

– RZBHHR2X

Engedély szám:

– OIB: (HR)09072370283 

– M. broj: 4270606 

– A DEME d.o.o. céget a Zadari cégbíroság jegyezte be 2014.09.12.-én (MBS: 110047094, Tt-14/2331-2).

E-mail: 

info@demeapartments.com

DEME d.o.o. ezúton teszi közzé az általa végzett szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a DEME d.o.o. mint szolgáltató („Szolgáltató’’) által üzemeltetett Vendégház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Vendég a foglalással elfogadja a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó jelen ÁSZF-t. A Vendég és a Szolgáltató viszonyát a jelen ÁSZF szabályozza, azon eseteket kivéve, amikor a felek között megkötésre kerülő szerződés másként rendelkezik.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: 

Név:  Pellek Industries Kft , 24757081-2-19

Székhely: 8553 Lovászpatona Rákóczi Ferenc utca 113

E-mail cím: support@pellekindustries.com

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a horvát jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő foglalásra. A Szolgáltató jelen ÁSZF-t bármikor módosíthatja. A Szolgáltató a jelen ÁSZF módosítása esetén köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a honlapján, legkésőbb annak hatálybalépése előtt 15 nappal közzétenni a hatályos ÁSZF mellett. 

A honlap a technikai okok miatt felmerülő üzemszünetet kivéve folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezésre áll.

Adatkezelési szabályok

A tárhely-szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója, illetve adatvédelmi szabályzata az ÁSZF mellett érhető el.

A szolgáltatás igénybevétele

A foglalást minden esetben a Szolgáltató honlapján kell jelezni. A foglalásnak tartalmaznia kell  a Vendég nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, az érkezés és távozás pontos időpontját. A Vendég köteles a foglalás véglegesítése előtt az általa a honlap felületén megadott adatok helyességét leellenőrizni.

Az szálláshelyekre való érkezés és távozás időpontja az adott szálláshely oldalán tekinthető meg. A szálláshelyek kapcsolódó szolgáltatásai, és azoknak az árai szintén a szálláshelyek oldalain tekinthetőek meg.

A foglalás visszaigazolása

A Szolgáltató minden foglalást e-mailben visszaigazol.

A Szolgáltató köteles a Vendég foglalásának megérkezését a Vendég felé elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a Vendég foglalásának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A foglalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vendéghez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A foglalás lemondása

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leadott foglalás esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

A foglalást lemondani nem lehet, azt átruházni átütemezni egyeztetés után lehetséges.Abban az esetben, ha a Vendég nem érkezik meg, illetve foglalását nem mondja le a megfelelő határidőig, a teljes foglalási díjat elveszíti.

Foglalása módosítása vagy átruházása az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges: 

A Szolgáltató fenntartja magának azon jogot, hogy a Vendég által lefoglalt és  visszaigazolt foglalás teljesítésétől  legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőző 15 nappal, írásbeli nyilatkozattal elálljon, a Vendég által megfizetett foglalási díj egyidejű visszautalása mellett.

Árak

A Szolgáltató által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a foglalás időpontjában érvényes, jogszabályban meghatározott idegenforgalmi adót.

A foglalás időpontjában a szállásdíj 20%-a előre fizetendő, a fennmaradó 80% pedig érkezéskor.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vendégeket a honlapon az akció időtartalmáról.


A foglalási díj megfizetésének menete

A honlapon történő foglaláskor a szállásdíj 20%-a az alábbi módon fizethető:

Átutalással a foglalást követő 72 órán belül, a szolgálató által kiállitott díjbekérő alapján, a díjbekérőn található bankszámlaszámra. A fizetett összeg foglalónak minősül, nem pedig előlegnek.

A szállásdíj fennmaradó 80%-a érkezéskor fizetendő készpénzben.

Kártérítés

A Szolgáltató az általa a Vendégnek okozott károkért felelősséggel tartozik.
A Vendéget kártérítési felelősség terheli a Szolgáltató irányába az általa üzemeltetett mobilház(ak) vagy apartman(ok) felszereléseiben okozott károkért.

Panaszkezelés

A Szolgáltató kéri a Vendégeket, hogy a panaszügyintézés meggyorsítása céljából a panaszt tartalmazó üzenetet az Információk / kapcsolat menüpontban az űrlap segítségével küldjék el Szolgáltató részére és jelöljék meg „REKLAMÁCIÓ” opció, valamint tüntessék fel a kapcsolattartási adataikat. A panaszok jogosságának elbírálásához a Vendég köteles a panaszával kapcsolatos körülményeket teljes körűen előadni. A felek közötti esetleges vita kialakulása esetén a Szolgáltató törekszik azokat a feleket kölcsönösen kielégítő módon megoldani.

A Vendég a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás Vendég részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vendégnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Vendég neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Bírósági igényérvényesítés

A Szolgáltató és a Vendég a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató és a Vendég a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve pertárgyértéktől függően kikötik a Zadar megyei bíróság kizárólagos illetékességét.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Kelt.: VIR, 2023.03.15.

DEME d.o

Keresés

2024 április

 • hét
 • ked
 • sze
 • csü
 • pén
 • szo
 • vas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

2024 május

 • hét
 • ked
 • sze
 • csü
 • pén
 • szo
 • vas
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Méret
Felszereltség
Felszerelés

Szálláshelyek összehasonlítása

Összehasonlítás